Thông báo !

Hệ thống đăng ký thủ tục hành chính sinh viên online Trường Đại học Xây dựng Hà Nội chính thức được chuyển về địa chỉ https://sv.huce.edu.vn từ ngày 28/09/2022.


Mọi thông tin hỗ trợ vui lòng liên hệ:


Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Số 55 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội